Образование и специализации
Магистър психолог – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“
Специализации по Социална психология и Трудово-организационна психология.-Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителна квалификация
Когнитивно-поведенчески консултант - под супервизията на д-р Ирина Лазарова- Председател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия

Професионални интереси и терапевтичен опит най-вече в областта на тревожни разстройства, депресия, личностови разстройства, състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение, житейски кризи, междуличностни и брачни проблеми, професионални затруднения и др.
Автор и водещ на тренинги за изграждане на екип, управление на стрес, управление на конфликти, лидерски умения.

Професионален опит над 17 г. в сферата на психологическото консултиране. 
От 2000 г. до настоящия момент - самостоятелна практика като психолог и консултант-психотерапевт.
От 2006 г. до сега Управител на Център за психологически изследвания и организационно развитие „B Consult HR” .
От 1992 до 2000 г.-училищен психолог.

Специализации и тренинги в областта на консултирането и психотерапията:

Личен опит в когнитивно-поведенческа психотерапия

Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия

Специализирани модули по когнитивно-поведенческа психотерапия

Високо специализирани умения за работа с Тематично Аперцептивен Тест при функционални, личностови разстройства и ендогенни психични заболявания. Оценъчни системи на R. Danna, D. Westen - доц. Поли Петкова, 2015

КПТ при личностови разстройства – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2014

КПТ на семейството – Frank Dattilio, Варна, 2013 г.

Когнитивно –поведенческа психотерапия при тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, хипохондрия, социална фобия – д-р Ирина Лазарова 2012 г.

Когнитивна терапия при гранично и нарцистично личностово разстройство- Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2012

КПТ при шизофрения и биполярно афективно разстройство – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

Супервизия на случаи в когнитивната терапия - Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2012

КПТ при шизофрения – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2009

Майндфулнес когнитивна терапия – Prof. Fabrizio Diodonna, Italian institute for Mindfulness – 2009

Лечение на зависимости с Ревия-теоретични и практически аспекти - доц. Д-р Гюнтер Крумпл, 2005 г.

mebeliКризисни интервенции при посттравматичен стрес. Хипноза и EMDR-терапевтични стратегии за работа с травма - Edel Beck, Psychologische Psychotherapeutin, Seeheim-Jugenheim, 2005 г.

Прагматика на терапевтични общности - Prof. Igor Kutsenok, University of California, San Diego, 2005

Дългосрочни лечебни модели при зависими пациенти-проблеми при мотивация и лечение, оценка на състоянието и терапевтичните нужди,инструменти за оценка на нуждите, групова работа със зависими пациенти, превенция на релапс, коморбидни състояния - Prof. Igor Kutsenok, University of California, San Diego, 2003

Основен курс по позитивна психотерапия -Deutsche Geselschaft fur Positive Psychotherapie и Българско дружество по позитивна психотерапия – Варна, 2000г.-2003 г.