Какво е Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ)?
Когнитивно-поведенческата терапия е краткосрочна психотерапия, насочена към разрешаването на текущи проблеми и промяна на дисфункционално мислене и поведение.
Основната концепция на КПТ е, че мислите, нагласите и вярванията Ви влияят на Вашите чувства и поведение.
Терапевтът се стреми да постигне ефект чрез изменение на системата на мислене и вярване на клиента, за да се стигне до продължително изменение на емоциите и поведението:

 shema


Как помага когнитивно-поведенческата терапия?
Чрез КПТ клиентите се научават да идентифицират, оценят и да реагират на своите дисфункционални мисли и вярвания като проучват налични доказателства. Често използвани са и поведенчески експерименти. Така клиентите се научават да оценят по по-реалистичен начин своя начин на мислене, вярвания и убеждения. Резултатът е достигането до по-продължителна промяна на емоционалното им състояние, на интерпретацията на външния свят и поведението им.

На какви състояния може да помогне КПТ?
КПТ е доказана ефикасна терапия за широк кръг от състояния и психологични проблеми. Ето някои от тях:

 • Депресия
 • Паническо разстройство
 • Агорафобия, прости фобии
 • Генерализирано тревожно разстроство
 • Социална тревожност
 • Обсесивно-компулсивно разстройство
 • Хипохондрично разстройство
 • Остра стресова реакция
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Нарцистично личностно разстройство
 • Хистрионно личностно разстройство
 • Зависимо личностно разстройство
 • Дисоциално личностно разстройство
 • Шизоидно личностно разстройство
 • Гранично личностно разстройство
 • Избягващо личностно разстройство
 • Параноидно личностно разстройство
 • Обсесивно-компулсивно личностно разстройство
 • Синдром на изпепеляването (Burnout)
 • Семейни проблеми

Как протича терапията?
Терапията се провежда на сесии. Всяка от сесиите е структурирана по определен терапевтичен модел и има строго определена от терапевта продължителност, съобразена със състоянието на клиента. При работата с се спазва принципа на конфиденциалност. Интервенциите могат да варират от клиент до клиент, но най-общо може да се опише следния алгоритъм на работа:
В началото на сесиите, се проверява настроението на клиента, симптомите и преживяванията през последната седмица. Клиентите назовават проблемите, които най-много искат да разрешат. Прави се преглед на изпълнението на дейностите по самопомощ, с които са ангажирани пациентите от предната сесия до текущата или се поставят нови задачи (т.нар. „практически задачи” или „домашна работа”). Събират се данни за назованите от клиента проблеми.По време на терапията могат да Ви бъдат зададени въпроси относно Вашите специфични чувства, мисли и поведение, асоциирани с проблема. Набелязват се цели и стратегия за работа и се прилагат Когнитивно-поведенчески терапевтични техники.

Колко ефективна е КПТ?
КПТ е разработена в следствие на общирни научини изследвания и има образователен аспект, поради което все повече набира популярност. Хората, преминали през КПТ получават информация, която могат да използват и за в бъдеще, което максимализира личната помощ и продължителността на ефекта. Уменията и техниките на КПТ могат да се приложат успешно към повечето психологични затруднения.