Съществуват девет категорични критерия за гранично личностово разстройство, пет от които трябва да присъстват за диагностициране.
Тези девет критерия могат да бъдат обобщени по следния начин:

  1. Постоянни опити да се избегне истинска или въображаема самота.
  2. Нестабилни и напрегнати междуличностни отношения.
  3. Недостатъчно или липсващо осъзнаване на собствената идентичност.
  4. Импулсивност в прояви на потенциално саморазрушително поведение, като злоупотреба с алкохол и наркотици, шопинг, небрежно шофиране, преяждане.
  5. Многократни заплахи за самоубийство или самоубийствени жестове, умишлено самонанасяне на телесна повреда.
  6. Резки промени в настроението и прекомерна реакция на ситуационни натоварвания.
  7. Хронично усещане за празнота.
  8. Чести и неподходящи прояви на гняв.
  9. Усещане за нереалност или параноя.

Този набор от девет симптома може да се групира в четири области, към които често се насочва лечението.

   1. Нестабилност на настроението; 

   2. Импулсивност и опасно неконтролирано поведение;   

   3. Междуличностна психопатология;

   4. Изкривяване на мисленето и възприятието (критерий 9).За хората с гранично личностово разстройство, по-голямата част от живота им е непрекъснато возене на емоционални влакчета, без никаква дестинация. За тези, които живеят с гранични личности, обичат ги, грижат се за тях, това пътуване може да изглежда диво, безнадеждно и уморително. Хорат с ГЛР лесно се довеждат до състояние на неконтролируема ярост, насочена към най-обичаните хора. Чувстват се безпомощни и опустошени, струва им се, че личността им е разделена от непримирими емоционални противоречия.
Промените в настроението настъпват рязко, експлозивно, прехвърляйки граничната личност от височините на радостта в бездната на депресията. Втурнал се от гняв преди час и вече спокоен, човек често няма представа защо е бил толкова ядосан. Неразбирането на произхода на подобни епизоди провокира още по-голямо презрение към себе си и депресия.

Пограничните индивиди страдат от вид емоционална хемофилия - липсва им механизъм, който би успокоил приливите на емоциите. Дългите периоди на удовлетворение за граничните личности са рядкост. Хроничната празнота ги изчерпва, докато не решат да направят нещо, за да я избегнат.
Човекът, обхванат от подобни проблеми, е предразположен към множество импулсивни саморазрушителни действия: употребата на алкохол и наркотици, преяждане, атаки на анорексия, булимично „прочистване“, склонност към хазарт или пазаруване, сексуална безразборност и физическа вреда на себе си. Пограничните индивиди могат да направят опит за самоубийство, често не с цел да умрат, а просто да почувстват поне нещо, да докажат на себе си, че са живи.

Основна характеристика на хората с гранично разстройство е липсата на осъзнаване на тяхната идентичност. Те се описват по объркан и противоречив начин, за разлика от други пациенти, които обикновено имат много по-ясно разбиране за това кои са. За да преодолеят неясния си и най-вече негативен образ на себе си, граничните личности, като актьорите, постоянно търсят „добри роли“, завършени „герои“, с които могат да запълнят вакуума на своята идентичност.

Примамката от преживявания, получени чрез секс, наркотици или други средства, понякога действа твърде силно върху граничните пациенти. В екстаз те могат да се върнат в своето примитивно състояние, където „Аз“ и външният свят се сливат в едно - един вид второ детство. В периоди на изключителна самота и празнота, граничните личности могат да изпаднат в зависимост от наркотици, алкохол или да се насочат към безразборен секс (с един или повече партньори), а понякога такива периоди могат да се задържат в продължение на много дни.

Семейната история на граничните личности често е белязана от алкохолизъм, депресия и емоционални проблеми.
Детството на такива хора често се превръща в обгорено бойно поле, където безразличието, отхвърлянето или отсъствието на родители, емоционалната депривация и систематичното негодувание оставят белезите си.Повечето проучвания откриват в детството на много гранични пациенти история на сериозно психическо, физическо и сексуално насилие. Всъщност граничните личности се различават от другите пациенти на психиатрите преди всичко по това, че си спомнят случаи на насилие, те стават свидетели на насилие или опитът им е обезценен от родителите им или от онези, които за първи път се грижат за тях.

Такива нестабилни връзки се пренасят в юношеството и в зряла възраст, когато романтичните привързаности обикновено са изключително емоционални, но краткотрайни. По-дългите любовни връзки - в случая говорим за седмици или месеци, а не за години - обикновено са бурни, яростни, невероятни и вълнуващи.


В света на гранична личност, както в света на дете, има само герои и злодеи. Във всеки един момент човек може да бъде „добър” или „лош” - без нюанси на сивото, без междинни позиции. Влюбените и съпрузите, майките и бащите, братята и сестрите, приятелите и психотерапевтите могат почти да бъдат обожествявани за един ден, а на другия ден напълно обезценявани и отхвърляни.