Ключовата дума за параноичното разстройство на личността е „недоверие“. Може би, при някои обстоятелства, предпазливостта, търсенето на скрити мотиви или недоверието към другите може да бъде адаптивно и дори похвално, но параноичната личност заема тази позиция в повечето ситуации, включително и в най-благоприятните.

Каква е представата им за себе си?

Параноидните личности вярват, че са добродетелни и малтретирани.

Каква е представата им за другите?

По същество те възприемат другите хора като заблудени, нечестни, коварни и тайно манипулиращи. Те вярват, че другите искат да се намесват в делата им, да ги критикуват, да се отнасят с пристрастност, но правят всичко това тайно и под прикритието на невинност. Параноичните личности могат да мислят, че други хора образуват тайни коалиции срещу тях.

Дълбинните им вярвания се състоят от идеи от рода на „Аз съм уязвим към други хора.“, „На хората не може да им се вярва.“, „Мотивите им са подозрителни.“, „Те са измамници.“, „Те ще ми навредят или унижат.“.

Основните правила, които следват, са следните: „Ако не внимавам, хората ще ме контролират, злоупотребяват или използват“, „Ако хората са приятелски настроени, това означава, че се опитват да ме използват.“, „Ако хората се държат сдържано, това доказва, че са недружелюбни.". Инструментални вярвания (или инструкции към себе си) - „Бъдете нащрек.“, „Не се доверявайте на никого.“, „Търсете скрити мотиви.“, „Не се заблуждавайте.“.

Основните страхове са свързани с факта, че те са тайно манипулирани, контролирани, унижавани или третирани пристрастно.


Стратегия. Ако приемем, че другите хора им се противопоставят, параноичните личности са принудени да бъдат свръхбдтелни. Те са предпазливи, подозрителни и през цялото време търсят признаци на „скрити мотиви“ на своите „противници“. От време на време те могат да обвиняват тези „противници“ в причиняване на вреда и следователно да предизвикат известна враждебност срещу себе си от другите, което подсилва болезнените вярвания.

Емоции. Основната емоция е гневът заради предполагаемата злоупотреба. Но някои параноични индивиди могат допълнително да изпитват постоянно безпокойство относно възприеманите заплахи. Тази болезнена тревожност често е причина за желанието им за психотерапия.