Психологическо консултиране на деца и подрастващи

detsko
Родителството е мътна вода. Понякога то може да донесе радост, каквато нищо друго на света не е в състояние, а друг път ще ви накара да се почувствате така, сякаш някой подритва сърцето ви по тротоара. Отглеждането на деца никак не е лесно. За да го правите успешно, трябва да изровите дълбоко залегнали у вас умения, да имате желание да се учите и променяте, както и да разчитате на мощна външна подкрепа на психолози, педагози, социални работници. Така наречените проблеми с детето, които неизбежно възникват във всяко семейство, са начинът, по който детето ви съобщава, че нещо във функционирането на семейството се нуждае от корекция. Проблемите на детето не съществуват самостоятелно. Ето защо при индивидуалното психологическо консултиране на деца нащият екип работи не само с детето, а включва в процеса и родителите.

Неизменна част от дейността ни са:
– провеждане на психологическа диагностика на детето и формулиране на проблема;
– оценка на взаимоотношенията в семейството и отражението им върху развитието на детето;
– терапевтична работа с детето върху идентифицирания проблем;
– работа с родителите или други членове от семейството, които имат силно влияние върху детето и са станали част от проблемите му.

Кога е необходима консултация, оценка и терапия?
• Детето има необичайно поведение;
• Детето не успява да установи нормален контакт с възрастни или връстници;
• Детето има ритуали и повтарящи се движения;
• Детето е свръхактивно, не успява да се задържи за дълго на едно място, има затруднения в училище или в детската градина, трудно се съсредоточава;
• Детето не може да прави неща, които неговите връстници могат (напр. да сглобява конструктори, да нарежда пъзели);
• Детето има чести и сериозни емоционални изблици;
• Детето е подтиснато и/или прекомерно срамежливо;
• Детето има прекомерни или необичайни страхове;
• Детето има болки или оплаквания свързани с тялото, които нямат медицинска причина;
• Детето има проблеми с овладяване на четенето, писането, математиката в училище;
• Детето се противопоставя твърде много на изискванията на възрастните;
• Детето има агресивно поведение, гневни изблици и антисоциални постъпки.