Семейно консултиране

Двойките и семействата не са лесни за промяна. Индивидуалните различия на членовете от семейството често са комплексни и могат да включват поведенчески модели, които се блокират взаимно. Много от двойките идват на терапия не да се променят, а да се защитят, и може би, за да видят промяна в някой друг член от семейството. Често избягват да погледнат от близо и да се опитат да променят поддържаните от самите тях нереалистични очаквания за отношенията си. Намесата на терапевта е да подпомогне членовете на семейството да видат своята собствена роля в проблемите, които ги измъчват, и това най-вероятно ще ги мотивира за промяна.

Съществуват и други причини, които препятстват двойките да търсят своевременна терапевтична помощ. Много от членовете на семейството поддържат ригидни убеждения за своите партньори и роднини и потенциала за промяна в отношенията, изтъкват нежеланието на партньора или считат, че просто е много късно за каквото и да е било.

Основно в когнитивно-поведенческата семейна терапия е справянето с мислите на индивидуалите членове на семейството. Тя набляга на това, че  оценката на мисловните модели значително влияе върху поведенческите взаимодействия и емоционални отговори един спрямо друг в семейството. В терапевтичния процес след като са индетифицирани автоматичните мисли, чувства, поведения и придружаващите ги нагласи и правила, се изследват и неадаптивните поведенчески модели, които спомагат за дисфункционалните взаимоотношения.

На членовете на семейството се дават домашни работи - поведенчески предписания и упражнения, за да започне промяната в хода на интеракциите.

Продължителността на терапевтичните сесии е 60 минути.

Цената на един сеанс е 40 лв.