По време или непосредствено след травматична ситуация много хора стават тревожни и депресирани. За някои обаче тревожността и депресията продължават да съществуват дълго време след излизането от тази ситуация. Тези хора могат да страдат от остро стресово разстройство или посттравматично стресово разстройство, което се проявява като реакция на психологически травматично събитие.

Според DSM-IV, ако симптомите започнат в рамките на четири седмици след травматичното събитие и продължат по-малко от месец, този модел се диагностицира като остро стресово разстройство. Ако симптомите продължат дори след месец, се диагностицира посттравматично стресово разстройство. Симптомите на посттравматично стресово разстройство могат да се появят или почти веднага след травматично събитие, или месеци или дори години след него. В някои случаи острото стресово разстройство се превръща в посттравматично стресово разстройство.