Посттравматично стресово разстройство

Какво е ПТРС ?

Посттравматичното стресово разстройство е тежка реакция на травматично събитие, излизащо от рамките на обичайния човешки опит, което се оказва шок за човека - такова, като сериозен нещастен случай, природна катастрофа, нападение, изнасилване, участие във военни действия и т. н.

Може ли да се лекува посттравматичното стресово разстройство?

Да. Това разстройство може да се лекува, прилагайки някои методи на поведенческата психотерапия и различни лекарствени средства, позволяващи да се облекчи тягостната симптоматика.

Психотерапията може да помогне на хората с ПТСР да се „освободят“ от преживяната травма и по-ефективно да се справят с настоящите обстоятелства. Полезна може да се окаже и поддържащата или груповата психотерапия за хора със сходни преживявания (напр. изнасилване, участие във военни действия и др.).

Доколкото симтоматиката на това разстройство води до загуба на трудоспособност, лекарят може да предпише медикаменти при нарушение на съня, за тревога и депресия. Преодолявайки уморителната симптоматика, човек може да се почувства по-добре и по-силен, по-лесно ще преживее травмата и би преодолял по-бързо нейните последствия.